Zenon Martyniuk & Diego – Ostatni Klaps (Mono & Fair Play Bootleg)