Łukasz Kuśmierczyk (Magnetix) – Taka pani od B.H.P